Accendo
Accendo

“Quan només escolto... ho oblido!  Si ho escolto i a més ho veig... ho recordo una mica!  Quan a més de veure-ho i escoltar-ho, ho parlo i reflexiono... començo a aprendre!  I si a més de tot això, ho faig... aprenc!”

 

La nostra metodologia es basa en tres premisses …

* Als adults no se'ls ensenya, són ells els que aprenen.

* Cada persona és única i les seves necessitats de desenvolupament també són úniques.

* Per a generar un canvi no és suficient amb ampliar el camp de coneixement (concepte tradicional d'aprenentatge), sinó que s'han de treballar també les actituds i comportaments (aprenentatge accendo).

 

Utilitzem metodologies experiencials i interactives, altament efectives per a aconseguir el que volem tant les persones com les organitzacions: fer bé les coses, aconseguir bons resultats, ser útils als altres, millorar i desenvolupar-nos, gaudir i tenir èxit, estimar i ser estimats, estar satisfets i viure la vida amb plenitud.

 

Ajudem a desenvolupar persones i organitzacions