Accendo
Accendo

“L'home només progressa transformant-se.                                                                            La clau és canviar els nostres hàbits i, en particular, els nostres hàbits mentals”

 

Desenvolupament integral

Amb aquesta línia de treball oferim una actuació global que comprèn un diagnòstic previ i una actuació integral basada en la nostra metodologia accendo Plus  que combina la formació experiencial i el coaching.

La nostra metodologia de desenvolupament consta de 3 fases:

1. A on som?

En aquesta fase diagnostiquem amb eines d’última generació (cultura de lideratge, perfil de lideratge individual 360º i dinàmiques de l’equip: positivitat i productivitat) la situació actual de la organització o d’algunes de les seves àrees funcionals..
2. Cap a on volem anar?
En aquesta fase dissenyem conjuntament la situació més adequada per a la organització en funció del seu sector, clients i grau d’evolució interna.
3. Com arribar-hi?
A partir de la informació obtinguda en les fases anteriors apliquem la nostra metodologia accendo Plus (acció combinada de formació experiencial i coaching) dissenyada a mida per a cada organització i situació particular.
 
 
Ajudem a desenvolupar persones i organitzacions