Accendo
Accendo

“Relacionar-se és comunicar;
 comunicar és conversar amb un mateix i amb els altres”

 

Comunicació i relacions en l'empresa

Programes dirigits a millorar la comunicació i les interrelacions en la organització.

Es desenvolupen a l’entorn d’un eix conceptual: la qualitat de les nostres relacions depèn de la qualitat de les nostres converses.

La major part dels problemes o malentesos que trobem a les organitzacions són deguts a una qualitat deficient de les converses, a causa de judicis, emocions i interessos que estan presents en tota interacció.

Aquests són alguns dels tallers dissenyats i impartits per encàrrec dels nostres clients:

Ajudem a desenvolupar persones i organitzacions