Accendo
Accendo

“Cada persona és completa en sí mateixa, ha nascut totalment equipada amb la seva pròpia caixa d’eines i només necessita aprendre a utilitzar-les de manera efectiva”

 

Coaching personal o executiu

És un procés d’acompanyament individual, acotat en el temps, amb el qual la persona aprèn a identificar les seves creences i a utilitzar els seus recursos.  Això li permet superar límits i assolir el màxim potencial per aconseguir els seus objectius personals i professionals.

Tots els coach d’accendo son professionals certificats per la International Coach Federation (ICF).

Les sessions tenen una durada entre 30 i 90 minuts i poden realitzar-se en format presencial o telefònic.  El contingut d’aquestes sessions es considera absolutament confidencial, per tal de garantir que el client se sent lliure d’expressar-se.

Per a què s'utilitza?

¿Qué aporta?

Un procés de coaching personal o executiu es desenvolupa, habitualment, en les fases següents:

  1. Definició de l'aliança entre coach i client, per a establir els termes en els quals es desenvoluparà el procés (nombre de sessions i durada, normes per a la interrelació durant el procés, terminis del contracte, etc.)
  2. Definició dels objectius que es persegueixen amb el procés de coaching
  3. Desenvolupament de les sessions periòdiques establertes (setmanals o quinzenals). Entre sessions, el client experimenta i posa en pràctica noves perspectives, nous comportaments que li permeten progressar significativament cap a el seu objectiu.
  4. Tancament del procés i avaluació dels resultats aconseguits

La durada recomanada per  a un procés de coaching personal o executiu oscil·la entre 3 i 6 mesos.

Ajudem a desenvolupar persones i organitzacions