Accendo
Accendo

 “Tenin una forma de percepció errònia de la realitat...                                                       Assolir l'autèntic desenvolupament exigeix transformar, alhora, la mirada que es dirigeix al món i la manera de pensar”

 

Què és el coaching?

És un procés d'acompanyament acotat en el temps, amb el qual la persona, o els equips, aprenen a identificar i millorar les seves dinàmiques internes per a superar les seves limitacions, desenvolupar el seu màxim potencial i assolir resultats extraordinaris.

El coaching crea un context en el qual les persones o els equips poden treballar els temes més importants per a ells i liderar un procés de transformació, individual o d'equip, que els permeti assolir el màxim potencial i la màxima eficàcia.

El coach ajuda, a les persones o als equips, a explorar els seus hàbits de conducta i les seves limitacions reals o fictícies i a trobar alternatives que els permetin assolir una major satisfacció i millors resultats.

Tots els coach d'accendo son professionals certificats per la International Coach Federation (ICF). Aquesta associació, principal referent a nivell mundial per a la professió del coaching, té com a objectiu fonamental "promoure l'art, la ciència i la pràctica del coaching professional" i gaudeix de reconeixement internacional pel seu programa d'acreditació de professionals que garanteix la màxima qualitat.

 

 

 

Ajudem a desenvolupar persones i organitzacions