Accendo
Accendo

“Una imatge val més que 1000 paraules...                                                                                   i una experiència val més que 1000 imatges”


 

Formació experiencial

Més enllà de la transferència de coneixements, tècniques o models teòrics, la formació experiencial provoca que els participants “visquin” situacions assimilables al seu entorn de treball i reflexionin sobre aquesta experiència, per tal d’aconseguir el canvi d’actituds i comportaments i el desenvolupament de les seves habilitats.

Dissenyem programes formatius a mida de les necessitats de cada client.  

 

el nostre procés de treball

El nostre procés de treball es desenvolupa en 3 fases:

Fase 1.  Mitjançant el Mind Mapping, realitzem un primer disseny conceptual de la estructura global del programa, el qual es valida amb el client per tal d'assegurar-nos de que respon a les seves expectatives.

Fase 2.  Dissenyem la Guia didàctica del programa de formació, en la qual es defineixen detalladament els diferents aprenentatges a assolir en la formació i les activitats o exercicis més adequats per a garantir-los.  També s'estableixen en aquesta fase la durada de cada activitat, temps de descans, etc.

Fase 3.  Confeccionem la Fitxa de desenvolupament tècnic de cadascuna de les activitats previstes en la Guia didàctica, en la qual es defineixen els objectius específics i continguts de l’activitat, les instruccions que necessiten els participants per a realitzar-la, els materials pedagògics o de suport a utilitzar, els temps específics per a cada fase de l’exercici i, finalment, l’enfocament i preguntes que proposarem durant la fase de reflexió conjunta amb la qual conclou, invariablement, cada activitat.


Image

Ajudem a desenvolupar persones i organitzacions