Accendo
Accendo

"Per a obtenir resultats extraordinaris, el més impotant no és tenir les eines sinó saber utilitzar-ls adequadament"

 

Eines de diagnòstic

* The Leadership Circle –TLC Culture: És una moderna eina que permet, mitjançant un senzill qüestionari on-line, analitzar la cultura de lideratge actual i la desitjada per a un equip, departament o organització. El resultat és un gràfic circular que mostra l’estat d’evolució del lideratge del col•lectiu analitzat i les diferències que hi ha entre la cultura actual i la desitjada. El model considera vuit competències bàsiques que van del lideratge reactiu (complir, protegir, controlar) al lideratge creatiu (relacions, auto-consciència, autenticitat, consciència sistèmica i logro).

* The Leadership Circle –TLC Profile: És una eina d’última generació que permet, mitjançant qüestionaris on-line, obtenir una anàlisi 360º de l’estat d’evolució del lideratge individual. El resultat és un gràfic circular amb 29 competències de lideratge que mostren l’evolució del lideratge de la persona avaluada i la relació existent entre les competències i els hàbits de pensament subjacents.

* Team Diagnostic Assessment: És una eina de diagnòstic del funcionament d’un equip que permet mesurar, mitjançant un qüestionari on-line, tant la positivitat (relació) com la productivitat (tasca) de l’equip. El resultat és una matriu de doble entrada que analitza la fortalesa o la debilitat de l’equip respecte als 7 punts bàsics de la positivitat o relació de l’equip (optimisme, confiança, respecte, comunicació, interacció constructiva, camaraderia i diversitat) i 7 punts bàsics de la productivitat o capacitat per a obtenir resultats de l’equip (fites i estratègies, alineament, responsabilitat, recursos, presa de decisions, proactivitat i lideratge de l’equip).

* PI (Predictive Índex): És una eina d’anàlisi del perfil motivacional de la persona que, mitjançant un senzill i ràpid qüestionari on-line, permet mesurar les necessitats motivacionals de la persona des de tres punts de vista: les inherents a la persona, les que percep que li son requerides per l’entorn i les que son observables en el seu comportament.

* MBTI (Myers Briggs Type Indicator): És una de les eines d'analisi de la personalitat més utilitzades a nivell mundial. Mitjançant un qüestionari psicomètric permet mesurar les preferències psicològiques de cóm les persones veiem el mon i prenem decisions. Està basada en 4 funcions o preferències que combinades entre elles determinen 16 tipus dinàmics de personalitat.

Ajudem a desenvolupar persones i organitzacions