Accendo
Accendo

“Un equip o sistema és una xarxa de parts interrelacionades en la qual el resultat és major que la suma de les parts. El funcionament ideal s'assoleix quan els membres de l'equip o sistema aprenen a establir relacions intencionals i conscients”

 

Coaching relacional o d'equips

És un procés de dinamització i acompanyament d'equips, mitjançant el qual l'equip es desenvolupa, aprèn a millorar el seu funcionament intern i a utilitzar tot el seu potencial per a aconseguir resultats extraordinaris.

La característica més distintiva respecte al coaching personal és que el coaching d'equips està enfocat en la relació que vincula l'equip i no en els seus membres.

L'objectiu no són els projectes o les tasques que ha de realitzar l'equip, sinó el desenvolupament de la seva capacitat per a dur-ho a terme amb autonomia i sense necessitat d'ajuda externa. “No es tracta de donar peix, sinó d'ensenyar a pescar”.

Per a què s'utiliza?

¿Qué aporta?

Un procés de coaching relacional o d'equips es desenvolupa, habitualment, en les fases següents:

  1. Definició de l'aliança entre els seus membres (regles del joc)
  2. Definició de l'aliança amb el coach i establiment de la dinàmica de treball
  3. Definició dels objectius que l'equip persegueix amb el procés de coaching
  4. Sessions de treball periòdiques (setmanals o quinzenals) per a: analitzar els canvis que l'equip necessita, potenciar la relació entre els seus membres, eliminar obstacles, assumir nous reptes, resoldre conflictes d'interessos...
  5. Sessió de revisió durant el procés de coaching: feedback sobre l'avanç i redefinició d'objectius si és necessari
  6. Continuació de les sessions de treball periòdiques
  7. Sessió de finalització i tancament del procés de coaching

La durada recomanada d'un procés de coaching relacional o d'equips oscil·la entre 6 i 12 mesos.

Ajudem a desenvolupar persones i organitzacions